ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

11 Jan ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Παρασιτολογίας θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα και ώρα με τη θεωρία. Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους φοιτητές που έχουν εισαγωγή το 2013-14