ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΝΟΤΤΑ

14 Jan ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΝΟΤΤΑ

Θέμα: Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου, Ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξ’ αποστάσεως εξέταση των παρακάτω μαθημάτων θα πρέπει να επισκεφθούν τη νέα έκδοση του λογισμικού Moodle, ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο και να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα:

  1. Αρχές Οικονομικής (Γεωπονίας) https://exams-geo.the.ihu.gr/course/view.php?id=60
  2. Αρχές Οικονομικής (Τεχνολόγων Γεωπόνων) https://exams-geo.the.ihu.gr/course/view.php?id=60
  3. Μικροοικονομική (ΑΑΔΑΕ & ΔΓΕ) Αρχές Οικονομικής (Γεωπονίας) https://exams-geo.the.ihu.gr/course/view.php?id=60
  4. Μακροοικονομική (ΑΑΔΑΕ & ΔΓΕ) Αρχές Οικονομικής (Γεωπονίας) https://exams-geo.the.ihu.gr/course/view.php?id=60
  5. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση(ΑΑΔΑΕ & ΔΓΕ) Αρχές Οικονομικής (Γεωπονίας) https://exams-geo.the.ihu.gr/course/view.php?id=60
  6. Οικονομική Γεωργικών Βιομηχανιών (Τεχνολόγων Γεωπόνων & ΑΑΔΑΕ) https://exams-geo.the.ihu.gr/course/view.php?id=61
  7. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στη Γεωργία (Τεχνολόγων Γεωπόνων) & Ποσοτικές Μέθοδοι (ΑΑΔΑΕ) & Μέθοδοι λήψης Αποφάσεων (ΔΓΕ) https://exams-geo.the.ihu.gr/course/view.php?id=62
  8. Γεωργοοικονομικές Μελέτες (Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΦΠ, ΑΟ), Μελέτες Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑΑΔΑΕ & ΔΓΕ)

https://exams-geo.the.ihu.gr/course/view.php?id=63

  1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων(Τεχνολόγων Γεωπόνων & ΑΑΔΑΕ) https://exams-geo.the.ihu.gr/course/view.php?id=60

Οι φοιτητές, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα συνδεθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα Zoom, με τον σύνδεσμο (link) που υπάρχει στο πρόγραμμα των εξετάσεων χρησιμοποιώντας το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους (στα Ελληνικά με ΚΕΦΑΛΑΙΑ), και έχοντας υπολογιστή με την κάμερα και τα μικρόφωνα ανοικτά (Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ).

Η ψηφιακή αίθουσα του Zoom θα κλειδώσει μετά την έναρξη εξετάσεων, οπότε όσοι φοιτητές δεν εισέλθουν στην αίθουσα εμπρόθεσμα αποκλείονται αυτόματα από την εξέταση του Μαθήματος.

Στην αρχή της εξέτασης, θα γίνει ενημέρωση από την διδάσκουσα για τον τρόπο της εξέτασης του Μαθήματος.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης όλων των φοιτητών, που ολοκλήρωσαν την εξέταση, θα ανακοινωθούν από την Διδάσκουσα στην Πλατφόρμα Πυθία.

Καλή  Επιτυχία!!!

Η Καθηγήτρια

Ουρανία Νόττα