ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΜΠΟΤΣΙΟΥ

14 Jun ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΜΠΟΤΣΙΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση των εργαστηρίων των παρακάτω μαθημάτων θα διενεργηθεί ως εξής:
 
15/6/2021:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
16:00 – 17:00 (ΑΟ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Το πρώτο μισάωρο θα εξεταστεί η Θεωρία και το δεύτερο μισάωρο το Εργαστήριο του μαθήματος)
17:00 – 18:00 (ΑΟ) ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ  (Το πρώτο μισάωρο θα εξεταστεί η Θεωρία και το δεύτερο μισάωρο το Εργαστήριο του μαθήματος)
 
15/6/2021:
ΤΜΗΜΑ Α.Α.Δ.Α.Ε. ΚΑΙ Δ.Γ.Ε.
12:00 – 13:00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ   (Το πρώτο μισάωρο θα εξεταστεί η Θεωρία και το δεύτερο μισάωρο το Εργαστήριο του μαθήματος)
13:00 – 14:00 ΠΟΛΥΜΕΣΑ   (Το πρώτο μισάωρο θα εξεταστεί η Θεωρία και το δεύτερο μισάωρο το Εργαστήριο του μαθήματος)
14:00 – 15:00 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   (Το πρώτο μισάωρο θα εξεταστεί η Θεωρία και το δεύτερο μισάωρο το Εργαστήριο του μαθήματος)
 
18/6/2021
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
09:00 – 10:00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  (Το πρώτο μισάωρο θα εξεταστεί η Θεωρία και το δεύτερο μισάωρο το Εργαστήριο του μαθήματος)
 
18/6/2021
ΤΜΗΜΑ Α.Α.Δ.Α.Ε. ΚΑΙ Δ.Γ.Ε.
10:00 – 11:00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ   (Το πρώτο μισάωρο θα εξεταστεί η Θεωρία και το δεύτερο μισάωρο το Εργαστήριο του μαθήματος)
11:00 – 12:00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-Θ   (Το πρώτο μισάωρο θα εξεταστεί η Θεωρία και το δεύτερο μισάωρο το Εργαστήριο του μαθήματος)
 
Τα link των εξετάσεων ισχύουν όπως αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση του Προγράμματος στο δεσμό http://agriculturaltechnology.teithe.gr/wp-content/uploads/2021/05/eff8ac753c2caee1efd27bea327cafbb.pdf