ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

09 Sep ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ» (Θεωρία & Εργαστήριο) θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom την Τετάρτη 16-09-2020.

Συγκεκριμένα:

–          11:00 – 11:30. Εξέταση 1ο τμήμα θεωρίας (Φοιτητές που το επώνυμό τους είναι από Α ως Μ)

–          11.40 – 12.10. Εξέταση 2ο τμήμα θεωρίας (Φοιτητές που το επώνυμό τους είναι από Ν ως Ω)

–          12.20 – 13.00. Εξέταση εργαστηρίου

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν διαβάσει τις οδηγίες για την διεξαγωγή των εξετάσεων, να έχουν στη διάθεση τους κάμερα και μικρόφωνο και να συνδεθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom με όνομα χρήστη το ονοματεπώνυμο τους 10 λεπτά πριν την ώρα των εξετάσεων.

Ο σύνδεσμος (Link) για την εξέταση θα δοθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν σύντομες ερωτήσεις ανάπτυξης και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αρνητική βαθμολογία. Είναι υποχρεωτική η απάντηση όλων των ερωτήσεων.

Το τεστ πρέπει να υποβληθεί εντός του προκαθορισμένου χρόνου, διαφορετικά δεν βαθμολογείται. Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν πριν την έναρξη της εξέτασης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη διδάσκουσα στο email: cpankou@gmail.com

Η διδάσκουσα