ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

22 Jan ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Καλλωπιστικά Φυτά Εσωτερικών Χώρων» θα γίνουν την Τετάρτη 29/1/2020 και ώρα 09.00 στην Αίθουσα 209.