ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

14 Jan ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι εξετάσεις του εργ. Χοιροτροφίας θα γίνουν την Τετάρτη 15/1/2020 και ώρα 13.00-15.00 στην αίθουσα 19-20