ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΗΣ ΑΓΡ. ΖΩΩΝ

01 Sep ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΗΣ ΑΓΡ. ΖΩΩΝ

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου του μαθήματος “Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων” θα γίνουν την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11.00-13.00, στις αίθουσες 208 και 209, μαζί με τη Θεωρία του μαθήματος.
Ο Διδάσκων