ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι & ΙΙ , ΑΑΔΑΕ

13 Jun ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι & ΙΙ , ΑΑΔΑΕ

Η εξέταση του εργαστηρίου για τα μαθήματα Πληροφορική ΙΙ και Πληροφορική ΙΙΙ θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη θεωρία των μαθημάτων την Τετάρτη 5/7 στις αντίστοιχες ωρες.