ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΔΑΕ/ΔΓΕ

16 Jun ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΔΑΕ/ΔΓΕ

 

Οι εξετάσεις στο  εργαστήριο του μαθήματος  της Εντομολογίας για τους φοιτητές του πρώην τμ. ΑΑΔΑΕ/ΔΓΕ  θα διεξαχθούν την Τρίτη 27 Ιουνίου ώρα 10:20 π.μ. στο Εργαστήριο της Εντομολογίας. Οι φοιτητές  που πληρούν τις προϋποθέσεις , θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην εξέταση, στο e-mail της Καθηγήτριας κ. Παπαδοπούλου papsm@cp.teithe.gr  έως 23-6-2017.