ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΠ

16 Jun ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΠ

Οι εξετάσεις στο  εργαστήριο του μαθήματος  της Ειδικής Εντομολογίας για τους φοιτητές της κατ. Φ.Π. (παλαιούς και νέους)  που διδάσκεται από την κ. Παπαδοπούλου, θα διεξαχθούν την Τρίτη 27 Ιουνίου ώρα 13:30 μ.μ. στο Εργαστήριο της Εντομολογίας. Οι φοιτητές  που πληρούν τις προϋποθέσεις , θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην εξέταση, στο e-mail της Καθηγήτριας,  papsm@cp.teithe.gr  έως 23-6-2017.