ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

13 Jun ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓ. ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η εξέταση του εργαστηρίου Αιγοπροβατοτροφίας θα γίνει την Παρασκευή (16 – 06 – 2017), ώρα 10 – 12.00 στις αίθουσες 19 – 20 (Κτίριο Ζωικής Παραγωγής).

 

Ο διδάσκων

 

Βασ. Σκαπέτας