ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

22 Aug ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Ανακοίνωση εξετάσεων Εργαστηρίου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ»

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ»   θα γίνουν τη  Δευτέρα  18-09-2017,  στην αίθουσα 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ώρα 13-15  μ.μ.

Από το εργαστήριο