ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

31 Mar ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Φοιτητές παλαιών εξαμήνων οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το εργαστηριακό μέρος κάποιου μαθήματος το οποίο δεν διδάσκεται πια και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξεταστικές περιόδους  του  Ιουνίου και  Σεπτεμβρίου 2021 θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία άμεσα  με τον υπεύθυνο διδάσκοντα καθηγητή  για να ενημερωθούν για τις σχετικές απαιτήσεις του εργαστηρίου έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.