ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

17 May ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοίνωση εξετάσεων Εργαστηρίου

“ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ –ΒΟΣΚΕΣ¨” 

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου «Κτηνοτροφικά φυτά -βοσκές» παλαιού προγράμματος  θα πραγματοποιηθούν τη  Δευτέρα  18-06-2017,  στην αίθουσα 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ώρα 11-13  μ.μ.

Από το εργαστήριο

Ανακοίνωση εξετάσεων Εργαστηρίου

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ »

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ »   θα γίνουν τη  Τετάρτη  30-06-2018,  στην αίθουσα 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ώρα 12-14  μ.μ.

Από το εργαστήριο

Ανακοίνωση εξετάσεων εργαστηρίου

«ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ»

 

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ», θα γίνουν την  Πέμπτη  07/06/  2018 και ώρα 13-15 μ.μ. στις αίθουσες 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής.

Από το εργαστήριο

Ανακοίνωση εξετάσεων Εργαστηρίου

«Aγελαδοτροφία»

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος «Aγελαδοτροφία»  παλαιό πρόγραμμα θα γίνουν την  Παρασκευή  08-06-2018, στην αίθουσα 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής,  και ώρα 09-11 π.μ.

 

Ανακοίνωση εξετάσεων Εργαστηρίου

«Βοοτροφία»

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος «Βοοτροφία» και των δυο ομάδων   θα γίνουν την Τρίτη 29-05-2018, στην αίθουσα 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής,  και ώρα 11-13 μ.μ.

Από το εργαστήριο

Aνακοίνωση εξετάσεων Εργαστηρίου

«Πτηνοτροφία»

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ», θα γίνουν τη Δευτέρα  18/06/2018 και ώρα 09-11 πμ. στις αίθουσες 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής                                                                                                                                                                                                                                                       Από το εργαστήριο