ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ» ΚΑΙ «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ – ΒΟΣΚΕΣ»

20 Jan ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ» ΚΑΙ «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ – ΒΟΣΚΕΣ»

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ» ΚΑΙ «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ – ΒΟΣΚΕΣ» ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-02-2021 ΣΤΙΣ 12.30

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕ LINK : https://zoom.us/j/91943680877

 

 

 

Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΤΣΗ