ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ. ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΡΥΠΑΝΣΗΣ

01 Sep ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ. ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Οι εξετάσεις των εργαστηρίων Γεωργικής Χημείας, Εδαφολογίας, Γονιμότητας – Θρέψης – Λιπασμάτων και Ρύπανσης – Βελτίωσης και Εκμετάλλευσης για τους φοιτητές παλαιότερων ετών θα γίνουν τις ημέρες και ώρες των εξετάσεων στις θεωρίες, αντίστοιχα.