ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΗΣ ΑΓΡ. ΖΩΩΝ κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

14 Jan ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΗΣ ΑΓΡ. ΖΩΩΝ κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοίνωση εξετάσεων Εργαστηρίου «Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων». Διδάσκων Ι., Μητσόπουλος

Ανακοίνωση

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου του μαθήματος «Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων» με διδάσκοντα τον Ι., Μητσόπουλο,  θα γίνουν  την Πέμπτη 17-1-2019 στις αίθουσες 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, ως εξής:

 

Ομάδα Πέμπτης (11-13 πμ) την Πέμπτη 17-1-2019 και ώρα 11-13μμ

Ομάδα Πέμπτης (13-15 μμ) την Πέμπτη 17-1-2019 και ώρα 13-15 μμ

Ομάδα Πέμπτης (15-17μμ) την Πέμπτη 17-1-2019 και ώρες 11-13μμ η 13-15 μμ

Ομάδα Πέμπτης (13-15) την Πέμπτη 17-1-2019 και ώρα 13-15 μμ

Οι φοιτητές να έχουν μαζί του υπολογιστικές μηχανές. Η χρήση κινητών απαγορεύεται

Ο διδάσκων

Ιωάννης Μητσόπουλος

Αν. Καθηγητής