ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

22 Aug ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Ανακοίνωση εργαστηρίου  «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ», θα γίνουν την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου  2017 και ώρα 09-11 πμ. στις αίθουσες 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής.

Από το εργαστήριο