ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ

10 May ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο της Παρασιτολογίας σε προηγούμενα εξάμηνα θα δώσουν τις εξετάσεις του εργαστηρίου την Παρασκευή 25 Μαϊου 2018 και ώρα 8.30.

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το εργαστήριο στο τρέχον εξάμηνο θα δώσουν τις εξετάσεις την Παρασκευή 25 Μαϊου και ώρα 10.00 για την ομάδα που είχε μάθημα 8.00-10.00 και ώρα 11.00 για την ομάδα που είχε μάθημα 10.00-12.00.

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει για όλους τους φοιτητές την ίδια ημέρα κια ώρα με τις εξετάσεις της θεωρίας.