ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

20 Dec ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Ηεργαστηριακή εξέταση του μαθήματος Ελαιοκομία & Εσπεριδοειδή (ζ΄ εξαμήνου) θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.
Η εξέταση θα γίνει στις ώρες που γίνονται τα εργαστήρια (τμήμα 1ο 8:30 – 10:00, τμήμα 2ο 10:15-12:00, τμήμα 3ο 12:15 – 14:00) στις αίθουσες 209 -210
Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει θα προσέλθει στην εξέταση, ανάλογα με το τμήμα στο οποίο ανήκει σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία είναι εγγεγραμμένος.