ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

24 Aug ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» θα πραγματοποιηθεί  Πέμπτη  14 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00-15:00 στην αίθουσα 202.

 

Η διδάσκουσα

 

Αλεξάνδρα Παυλούδη