ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

22 Aug ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

Ανακοίνωση εξετάσεων εργαστηρίου «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ»

 

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ», θα γίνουν την  Παρασκευή  15 Σεπτεμβρίου  2017 και ώρα 13-15 μ.μ. στις αίθουσες 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής.

Από το εργαστήριο