ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ

22 Aug ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ

Ανακοίνωση εξετάσεων Εργαστηρίου «ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ»

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος «Βοοτροφία»   θα γίνουν τη Δευτέρα 04-09-2017, στην αίθουσα 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής,  και ώρα 11-13 μ.μ