ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑΣ

14 Jan ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος «Aγελαδοτροφία»  παλαιό πρόγραμμα  και “Βοοτροφία”  του νέου προγράμμματος  θα γίνουν τη Δευτέρα  04-02-2019, στην αίθουσα 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής,  και ώρα 09-11 π.μ.

Ο διδάσκων

Ιωάννης Μητσόπουλος

Αν. Καθηγητής