ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΔΑΕ

07 Jun ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΑΔΑΕ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00-15.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 19029 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ