Εξετάσεις μαθημάτων Εντομολογίας και Γεωργικών Φαρμάκων (Φ.Π.)

14 Jan Εξετάσεις μαθημάτων Εντομολογίας και Γεωργικών Φαρμάκων (Φ.Π.)

Εξετάσεις μαθημάτων Εντομολογίας και Γεωργικών Φαρμάκων (Φ.Π.)

 

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φ.Π., οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις(Θ και Ε) των μαθημάτων“Γενική Εντομολογία”,“Ειδική Εντομολογία”, “Ειδική Εντομολογία Οπωροκηπευτικών”, “Ειδική Εντομολογία ΦΜΚ – Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων”, “Γεωργικά Φάρμακα/Φαρμακολογία”, θα πρέπει να το δηλώσουν στην πλατφόρμα Moodle http://exams-geo.the.ihu.grστο αντίστοιχο μάθημα, έως την προηγουμένη της εξέτασης.

To link του zoom είναι https://zoom.us/j/91937817442

Σμ. Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια Εντομολογίας