Εξετάσεις μαθημάτων Εντομολογίας και Γεωργικών Φαρμάκων (ΑΑΔΑΕ)

14 Jan Εξετάσεις μαθημάτων Εντομολογίας και Γεωργικών Φαρμάκων (ΑΑΔΑΕ)

Εξετάσεις μαθημάτων Εντομολογίας και Γεωργικών Φαρμάκων (ΑΑΔΑΕ)

 

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης ΑΑΔΑΕ, οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις (Θ και Ε) των μαθημάτων “Γενική και Ειδική Εντομολογία”, “Εντομολογία” και “Γεωργικά Φάρμακα/Φαρμακολογία”, θα πρέπει να το δηλώσουν στην πλατφόρμα Moodle http://exams-geo.the.ihu.grστο αντίστοιχο μάθημα, έως την προηγουμένη της εξέτασης. Tolink του zoom είναι https://zoom.us/j/91937817442

Σμ. Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια Εντομολογίας