Εξετάσεις Εργαστηρίων Γενικής Εντομολογίας και Ειδικής Εντομολογίας (κατ. Φ.Π.)

10 Sep Εξετάσεις Εργαστηρίων Γενικής Εντομολογίας και Ειδικής Εντομολογίας (κατ. Φ.Π.)

Εξετάσεις Εργαστηρίων Γενικής Εντομολογίας και Ειδικής Εντομολογίας (κατ. Φ.Π.)

Οι φοιτητές, οι οποίοι οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν στα εργαστήρια των μαθημάτων Γενικής Εντομολογίας και Ειδικής Εντομολογίας, δύνανται  να εξεταστούν προφορικάεφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μέσω zoomτην Τετάρτη 16-9-2020   Γενική Εντομολογίαώρα 19:00μ.μ..  και Ειδική Εντομολογία 19:20 μ.μ.

Link σύνδεσης https://zoom.us/j/96916625680

Σμ. Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια Εντομολογίας