Εξετάσεις εργαστηρίου “Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων” ΑΑΔΑΕ

29 Dec Εξετάσεις εργαστηρίου “Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων” ΑΑΔΑΕ

Οι φοιτητές που παρακουλούθησαν το πρόγραμμα σπουδών της ΑΑΔΑΕ θα εξεταστούν στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος “Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων” την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, 9:00-11:00 στην αίθουσα 211.