Εξετάσεις Εντομολογίας(Φ.Π. παλαιού προγράμματος σπουδών)

10 Sep Εξετάσεις Εντομολογίας(Φ.Π. παλαιού προγράμματος σπουδών)

Εξετάσεις Εντομολογίας(Φ.Π. παλαιού προγράμματος σπουδών)

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ειδική Εντομολογία ΦΜΚ& Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων (Φ.Π.) θεωρία  και εργαστήριο θα διεξαχθούν την Τετάρτη 16-9-2020,  ώρα 18:00μ.μ.. στο εργαστήριο της Εντομολογίας της Σχολής.

Σμ. Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια Εντομολογίας