ΕΞΑΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

14 Jan ΕΞΑΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

«Πτηνοτροφία»

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ», και των δυο ομάδων  θα γίνουν την Παρασκευή  18/01/2019 και 11-13 μμ. στις αίθουσες 19-20 του κτιρίου της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ο διδάσκων

Ιωάννης Μητσόπουλος

Αν. Καθηγητής