Εξέταση του Εργαστηρίου “Γενική Εντομολογία” (κατευθ. Φ.Π.)

13 Jan Εξέταση του Εργαστηρίου “Γενική Εντομολογία” (κατευθ. Φ.Π.)

Εξέταση του Εργαστηρίου “Γενική Εντομολογία” (κατευθ. Φ.Π.)

Για την εξέταση του Εργαστηρίου “Γενική Εντομολογία” (κατευθ. Φ.Π.), η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13-1-2021 ώρα 10:00 π.μ. για τους Τεχν. Γεωπόνους και για φοιτητές παλαιοτέρων προγραμμάτων σπουδών Φ.Π., οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στο Link https://zoom.us/j/91937817442

Σμ. Παπαδοπούλου

Καθηγήτρια Εντομολογίας