ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

10 May ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε το  ΦΕΚ 1699/τ.Β’/05-05-2020, σύμφωνα με το οποίο « δύναται να ξεκινήσει η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών του Χειμερινού 2019-2020 & Εαρινού Εξαμήνου 2020, εφόσον οι φορείς στους οποίους θα διεξαχθεί η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα».

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία με την Πρόεδρο του Τμήματος, αποφάσισε ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών μέσω του Προγράμματος ΟΑΕΔ θα ξεκινήσει ή θα συνεχιστεί την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020.

Ειδικότερα, οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε, είναι οι εξής:

Πρακτική άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2019-20:

  1. Θα κατεβάσετε από το moodle το έντυπο ΟΑΕΔ_Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σε τέσσερα αντίγραφα και θα τα συμπληρώσετε, βάζοντας ως ημερομηνίες το υπόλοιπο της πρακτικής σας άσκησης, ξεκινώντας από την 1/6/2020.  Στη συνέχεια θα υπογράψετε τις τέσσερις συμβάσεις εσείς και ο φορέας απασχόλησής σας.
  2. Θα ζητήσετε από τον φορέα απασχόλησης να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, που είναι αναρτημένο στο moodle.
  3. Τα παραπάνω έγγραφα θα τα στείλετε στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόψη κας Κουτσού).

 

Πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου 2019-20:

Θα κατεβάσετε από το moodle το έντυπο ΟΑΕΔ_Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης σε τέσσερα αντίγραφα και θα συμπληρώσετε τις συμβάσεις, βάζοντας ως ημερομηνίες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης 1/6/2020 έως 30/11/2020. Θα υπογράψετε τις συμβάσεις, θα τις υπογράψει και ο φορέας απασχόλησης και στη συνέχεια θα τις στείλετε στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόψη κας Κουτσού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020. Στη συνέχεια, θα υπογραφούν οι συμβάσεις από το Τμήμα και θα σας αποσταλούν. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο φάκελο η διεύθυνσή σας.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης.

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Σταυριανή Κουτσού

Στέφανος Στεφάνου

Σταυρούλα Κυρίτση