ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

10 May ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης (πρώην ΑΤΕΙΘ), του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενημερώνει τους φοιτητές ότι δημοσιεύτηκε το  ΦΕΚ 1699/τ.Β’/05-05-2020, σύμφωνα με το οποίο « δύναται να ξεκινήσει η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών του Χειμερινού 2019-2020 & Εαρινού Εξαμήνου 2020, εφόσον οι φορείς στους οποίους θα διεξαχθεί η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα».

Ως εκ τούτου, προκειμένου να εκδοθούν έγκαιρα οι νέες συμβάσεις και να υλοποιηθεί ομαλά η διαδικασία τοποθέτησης φοιτητών του Εαρινού Εξαμήνου 2020, καθώς επίσης και η συνέχιση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών που διέκοψαν το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τον φορέα απασχόλησής σας και να του ζητήσετε να στείλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, και στην κα Κουτσού (στα emails: praktiki.espa@teithe.gr και skoutsou@ihu.gr) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, το παρακάτω μήνυμα:

α) για την πρακτική άσκηση του χειμερινού εξαμήνου:

«Ο φορέας απασχόλησης ……………………………………………… που εκπροσωπείται από τον/την κ. …………………………………………………….. βεβαιώνει ότι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ………………………………………………………………………………… του ………………………….. πραγματοποιεί την εξάμηνη Πρακτική του/της Άσκηση στον ανωτέρω φορέα και την διέκοψε στις …./ 3 / 2020 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Επίσης βεβαιώνει ότι μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να πραγματοποιήσει το υπόλοιπο της πρακτικής του/της άσκησης στον ίδιο φορέα,με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 1/6/2020».

β) για την πρακτική άσκηση του εαρινού εξαμήνου:

«Ο φορέας απασχόλησης ……………………………………………… που εκπροσωπείται από τον/την κ. …………………………………………………….. βεβαιώνει ότι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ………………………………………………………………………………… του ………………………….. μπορεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική του/της Άσκηση στον ανωτέρω φορέα, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 1/6/2020».

 

Περαιτέρω ενημέρωση θα λάβετε τις επόμενες μέρες.

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Σταυριανή Κουτσού

Στέφανος Στεφάνου

Σταυρούλα Κυρίτση