ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ

13 Oct ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ

Η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 13/10/2020

Γενετική Βελτίωση Αγρ. Ζώων

Ελαιοκομία Εσπεριδοειδή

Συμπεριφορά καταναλωτή – Έρευνα αγοράς

Τεχνολογία Κρέατος

Οικονομική της αγροτικής ανάπτυξης

Πληροφορική

Γεωργία Ακριβείας