ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. 2017/18

31 Oct ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. 2017/18

Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31/10/2017 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εώς την Παρασκευή 22/12/2017.

Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τρίτη 31/10/2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12/1/2018.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώνουν τα συγγράμματα τους πολύ προσεκτικά γιατί θα έχουν πρόβλημα στο επόμενο εξάμηνο.

Οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων θα πρέπει να δηλώνουν τα συγγράμματα των μαθημάτων που ο κωδικός τους αρχίζει με 600

Οι φοιτητές των παλαιών Τμημάτων (εισαγωγής ”εως 2012) θα πρέπει να δηλώνουν τα συγγράμματα των μαθημάτων που ο κωδικός τους αρχίζει με :

Φυτικής Παραγωγής 273

Ζωικής Παραγωγής 274

ΑΑΔΑΕ 275