ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

23 Mar ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το με αριθμό 32800/Ζ1/22-3-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22/3/2021 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 5/4/2021.

Στη δήλωση των συγγραμμάτων θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Όσοι δηλώσετε λάθος μαθήματα θα έχετε πρόβλημα στο επόμενο εξάμηνο.

Οι φοιτητές με εισαγωγή από το 2019-20 και μετά θα πρέπει να δηλώνουν τα συγγράμματα των οποίων ο κωδικός είναι 600-19……..

Οι φοιτητές με εισαγωγή από το 2018-19 και πριν θα πρέπει να δηλώνουν τα συγγράμματα των οποίων ο κωδικός είναι 600-………….. .

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.
Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει την Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαίου 2021.
Παρακαλώ διαβάστε επίσης προσεκτικά το συνημμένο έγγραφο  497_2021-03-23