ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

23 Oct ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι δηλώσεις των διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24/10/2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21/12/2018.

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την τετάρτη 24/10/2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11/01/2019.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώνουν πολύ προσεκτικά τα συγγράμματα τους καθώς εάν κάνουν δήλωση λάθος θα έχουν πρόβλημα στο επόμενο εξάμηνο. Οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (εισαγωγή 2013/14 και μετά) πρέπει να δηλώνουν τα συγγράμματα των μαθημάτων που ο κωδικός τους αρχίζει με 600.