ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ Θ

27 Mar ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ Θ

Η θεωρία του μαθήματος ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ  δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/3/2018 λόγω διεξαγωγής ημερίδας από το Σύλλογο φοιτητών του Τμήματος