ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΩΡΙΑ

07 May ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΩΡΙΑ

Η θεωρία του μαθήματος Εγκαταστάσεις & Ζωοτεχνική διαχείριση εκμεταλλεύσεων δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8/5/2018. Η αναπλήρωσή της θα γίνει την Πέμπτη 10/5/2018 και ώρα 9.00-11.00.