ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

08 Jan ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά τον έλεγχο νομιμότητας καλούνται οι φοιτητές που πήραν τη μετεγγραφή τους λόγω ένστασης να προσέλθουν στη Γραμματεία από τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 10.00-13.00 και να έχουν μαζί τους : φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας να φαίνονται και οι δύο όψεις,όχι επικυρωμένη ,2 φωτογραφίες απλές έγχρωμες και βεβαίωση διαγραφής από την πρώτη σας σχολή.Επισημαίνεται ότι ΟΛΟΙ οι φοιτητές έγιναν δεκτοί.