ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2017/18

13 Sep ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2017/18

Οι εγγραφές- ταυτοποιήσεις των πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 θα πραγματοποιηθούν από 21/9/2017 έως 6/10/2017 και ώρες 9.00-14.00 στη γραμματεία του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης υππογεγγραμένη από τον ίδιο, που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας
  3. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  4. Τα αγόρια πιστοποιητικό γέννησης
  5. Συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο   AITHSH EGRAFIS

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο.