ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

08 Nov ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι εγγραφές των εισαγομένων με την κατηγορία των αθλητών θα γίνουν από 8/11/2017 έως 20/11/2017 και ώρα 10.00-13.00 στη γραμματεία του Τμήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Φωτοπτυπία ταυτότητας
  2. Δύο φωτογραφίες