ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

13 Mar ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network “MICROMETABOLITE”, διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη Θερινό Σχολείο με τίτλο “Natural Products: Chemistry, Biological Activities and Technological Applications”, σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τις 27 έως τις 29 Απριλίου 2018. Λόγω του διεθνή χαρακτήρα του Θερινού Σχολείου όλες οι ομιλίες θα δοθούν στην αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Θερινού Σχολείου πατώντας εδώ.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους σχετικά με τη διεξαγωγή του Θερινού Σχολείου.