ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

15 Mar ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι, προκειμένου να αποφευχθούν οι μετακινήσεις, παρακαλούνται όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για την πρακτική τους άσκηση, να τα στείλουν είτε ταχυδρομικά, είτε με courier στη Γραμματεία του Τμήματος, υπόψη κας Κουτσού.

Τα δικαιολογητικά θα υπογραφούν και θα σας επιστραφούν με τον ίδιο τρόπο.

Σταυριανή Κουτσού

Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης