ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

02 Nov ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

“Οι φοιτητές που έκαναν ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ  παρακαλούνται να φέρουν το αργότερο τα δικαιολογητικά

στο γραφείο Σίτισης μέχρι την Παρασκευή 2/11/2018.         Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή πέραν αυτής της προθεσμίας.