ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

14 Jan ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ( εξετάσεις Ανατομίας)
Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους φοιτητές των 5 ομάδων που παρακολούθησαν
το εργαστήριο το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, στο χειμερινό εξάμηνο του
ακαδ. έτους 2018-2019.
Η πρώτη εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 15/1/2019 και την
Τετάρτη 16/1/2019. Ο κάθε φοιτητής θα δώσει τις εξετάσεις την ημέρα
και την ώρα που παρακολουθούσε το εργαστήριο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ( εξετάσεις Ανατομίας )
Η ανακοίνωση αφορά όλους τους φοιτητές που παρακολούθησαν το
εργαστήριο στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019.
Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Τρίτη 22/1/2019
και την Τετάρτη 23/1/2019. Ο κάθε φοιτητής θα δώσει εξετάσεις την
ημέρα και την ώρα που παρακολουθούσε το εργαστήριο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ( εξετάσεις
Ανατομίας )
Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους φοιτητές που παρακολούθησαν και χρωστούν
το εργαστήριο από παλαιότερα έτη.
Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Τετάρτη  16/1/2019
και ώρα 11 π.μ. στο εργαστήριο της Ανατομίας.