ΔΙΑΚΟΠΗ/ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

18 Mar ΔΙΑΚΟΠΗ/ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι:
1) σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. πρωτ.117/17.03.2020 του Υφυπουργού Παιδείας, αναβάλλεται η πρακτική άσκηση του Χειμερινού Εξαμήνου (η οποία είναι σε εξέλιξη) από 11.03.2020 έως 24.03.2020.
2) Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ, αναβάλλεται η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης του Εαρινού εξαμήνου 2019-2020.
Θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Σταυριανή Κουτσού
Στέφανος Στεφάνου
Σταυρούλα Κυρίτση