ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ

25 Aug ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ

Ο διαγωνισμός απονομης βραβείων του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου παίρνει παράταση εώς την Παρασκευή 29/9/2017.