ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡ. ΖΩΩΝ

07 May ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡ. ΖΩΩΝ

Τα μαθήματα του κ. Μπαμπίδη δεν θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα από 14/5/2018 έως 16/5/2018. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει ως εξής :

Βοοτροφία (Θ) : Τρίτη 22/5/2018 15.00-18.00

Παθολογία Αγρ. Ζώων : Τετάρτη 23/5/2018 14.00-16.00 (1η ομάδα) και Πέμπτη 24/5/2018 8.00-10.00 (2η ομάδα)