ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

28 Jun ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι προτίθενται να κάνουν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα, να περάσουν από τη γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν τη βεβαίωση καλής επίδοσης εώς τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.  Για την κατάθεση των δικαιολογητικών θα  βγει καινούρια ανακοίνωση.