ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ “ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ”, “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ”

29 Jul ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ “ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ”, “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ”

Οι βαθμολογίες των εξετάσεων  του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 (Εξεταστική Ιουνίου – Ιουλίου 2020) για τα μαθήματα:

·        «Ποιότητα και Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» (Θεωρία και Εργαστήριο)

·        «Επιθεώρηση Κτηνοτροφικής Παραγωγής» (Θεωρία και Εργαστήριο)

·        «Τεχνολογία Κρέατος» (Θεωρία και Εργαστήριο)

έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, στη σελίδα του μαθήματος «Ποιότητα και έλεγχος τροφίμων Ζωικής Προέλευσης».

Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια θα μπορεί να αναζητήσει τη βαθμολογία του, ανάλογα με το μάθημα ενδιαφέροντος, με τον ΑΕΜ του/της, δίπλα στον οποίο αναγράφεται ο βαθμός.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στην παραπάνω σελίδα γίνεται μετά την είσοδο του/της φοιτητή/τριας στην πλατφόρμα με τον προσωπικό κωδικό, ακολουθώντας εν συνεχεία τη διαδρομή:

Τμήμα Γεωπονίας – Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά – Ποιότητα και Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Σελίδα 3)

Για όποια άλλη διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: galamatis@agr.teithe.gr

Ο διδάσκων

Δρ. Δημήτριος Γαλαμάτης